Vocal Group @Lips

Vocal Group @Lips wordt gevormd door 9 vrouwen die allen ooit begonnen zijn in het koor Sea Sound Singers, het zingen is een belangrijk deel van hun leven. In 2012 zijn zij begonnen met samen zingen in deze vocal group en ze hebben er absoluut geen spijt van. De repetitie avonden zijn altijd reuze gezellig en uiteraard wordt er ook hard gewerkt.
In de afgelopen jaren is een afwisselend repertoire opgebouwd. Vocal Group @Lips zingt vier- en vijfstemmige arrangementen in wisselende stemverdelingen.

Lange Noordstraat 62
4331 CE Middelburg
Nederland
23-02-2020

06 10293814

Pin It on Pinterest

Share This