Stoere Zeeuwse vrouwen aan de wal

Elke zondagmiddag in oktober, om 14.00 uur, kunt u gratis een speciale rondleiding volgen over de stoere Zeeuwse vrouwen aan de wal. Vrouwen aan de wal zijn logischerwijs zelfstandig. Vroeger en nu nog steeds. Als je man op zee is, moet je je eigen boontjes doppen: zorgen voor de kinderen, het huishouden en je inkomen. Soms nemen vrouwen de handel van hun man (tijdelijk) over. Bij de rondleiding in het Zeeuws maritiem muZEEum concentreren we ons op de Zeeuwse vrouwen. Vrouwen regelden in de Gouden Eeuw bedrijfszaken met hetzelfde gemak als het huishouden. Handeldrijven was niet alleen de taak van de man, zijn vrouw had daar ook een zeer actieve rol in. Het kwam zelfs voor dat vrouwen, als hun echtgenoot verhinderd was, in hun eentje op zakenreis gingen. Admiraal Michiel de Ruyter liet de bevoorrading van zijn schepen over aan zijn vrouw Anna van Gelder, en ook moedertje Evertsen stond haar mannetje. Hoe modern dat ook mag klinken, vrouwen moesten wel hun plaats weten. In de zestiende en zeventiende eeuw leefde men volgens de richtlijnen van de Bijbel en die schreef voor dat de vrouw ondergeschikt was aan de man. Hij moest haar goed behandelen; slaan was niet toegestaan. Ongetrouwde meisjes moesten volgens de wet hun vader gehoorzamen en als hij was overleden, stonden ze onder voogdij van een broer, neef of oom. Waren ze getrouwd, dan nam de echtgenoot de taak van voogd over, en moest een vrouw haar echtgenoot gehoorzamen. In de praktijk zal het wel meegevallen zijn met die volgzaamheid, als we de verhalen uit die tijd mogen geloven. In een land dat zo sterk afhankelijk was van de handel als Nederland was een deemoedige, onmondige echtgenote helemaal niet praktisch. Kooplieden hadden hun vrouw hard nodig als partner in het familiebedrijf. Betaalde arbeidskrachten konden je in de steek laten of bedriegen, van een echtgenote kon je op aan. Om die reden kregen vrouwen alle vrijheid die ze wilden. Het was zelfs bij de wet geregeld. Een ‘openbare koopvrouw’ werd ze dan genoemd. Uiteindelijk zullen er niet veel vrouwen zijn geweest die zo ondernemend waren om een eigen bedrijf op te zetten. Wat wel vaak gebeurde was dat de echtgenote na de dood van haar man de leiding van het bedrijf overnam. Ze nam dan een meesterknecht in dienst, die de zaken op de werkvloer regelde. Maar juridisch bleef een vrouw ‘handelsonbekwaam’; tot halverwege de 20ste eeuw. Praktische info Datum: Elke zondagmiddag in oktober, om 14.00 uur Locatie: Nieuwendijk, 11, Vlissingen Een ticket voor het muZEEum is natuurlijk wel nodig. Er is plaats voor 15 personen per rondleiding. Reserveren kan via administratie@muzeeum.nl o.v.v. ‘speciale rondleiding’.

Nieuwendijk
11 4381 BV
Vlissingen
13-10-2019

+31118412498

Pin It on Pinterest

Share This