De Drie Koningenkerk- Open Monumentendag 2019

In de 15e eeuw verrees op deze plaats een kerkgebouw met een houten tongewelf, omringd door een kerkgracht. Het doopvont dateert waarschijnlijk uit deze periode. In de jaren ’50 van de 20e eeuw is het kerkgebouw grondig gerestaureerd. De kerk is in gebruik voor protestantse erediensten en concerten.

Ring 1
Noordgouwe
Nederland
14-09-2019

Pin It on Pinterest

Share This